ຜູ້ຊ່ຽວຊານທໍ່

ປະສົບການການຜະລິດ 15 ປີ

ການຕິດຕັ້ງ Electro Fusion